Ly-giay-16oz-5

Ly giấy 16oz = 480ml, ly cà phê mang đi, ly sinh tố, ly trà sữa

Ly giấy 16oz = 480ml, ly cà phê mang đi, ly sinh tố, ly trà sữa

Ly giấy 16oz = 480ml, ly cà phê mang đi, ly sinh tố, ly trà sữa

Bình luận

Both comments and trackbacks are currently closed.