Bảng Quy Đổi Từ Đơn Vị oz Sang Đơn Vị ml

Ly giấy giá rẻ 16oz

Ly giấy giá rẻ sử dụng một lần đang trở nên quen thuộc với thói quen của cộng đồng, nhưng để biết rõ được cách quy đổi đơn vị đo lường theo tiêu chuẩn quốc tế từ oz sang ml là thắc mắc của rất nhiều người tiêu dùng kể cả các người bán hàng đôi khi cũng không nắm rõ được. Chúng tôi xin giới thiểu bảng quy đổi từ oz sang ml để tiện cho việc tra cứu.
Thông thường chúng ta quy đổi theo cách làm tròn tương ứng 1oz = 30ml.

Tuy nhiên sau đây xin giới thiệu bảng quy chuẩn quốc tế để quy đổi từ đơn vị oz sang ml.

+ 1 fl oz = 30 mL
+ 1 cup (8 fl oz) = 240 mL
+ 1 pint (16 fl oz) = 480 mL
+ 1 quart (32 fl oz) = 960 mL
+ 1 gallon (128 fl oz) = 3800 mL
+ 1 teaspoon = 5 mL
+ 1 tablespoon = 15 mL

 

Stt Đơn vị Quy đổi
oz ml
1 2.5 74
2 3 88.7
3 3.5 103.5
4 4 118
5 4.5 133
6 5 148
7 6 177.5
8 6.5 192
9 7 207
10 7.5 222
11 9 266
12 9.5 281
13 10 296
14 12 355
15 14 414
16 16 473
17 18 532
18 22 650
19 24 710
20 32 946
21 34 1005

Bình luận

error: Content is protected !!