CÔNG TY TNHH BAO BÌ PHÚC THỊNH

Địa chỉ văn phòng: 26F Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
Nhà máy SX: 147Bis, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0919 00 77 49 – MST: 0302574071

Hotline: 090 262 7749

Email: nvp1213@gmail.com
Website: www.lygiaygiare.com